Oferta

 Prowadzimy kompleksową obsługę rozliczeń kontraktów z NFZ z następujących rodzajów świadczeń:

 • AOS – Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • STM – Leczenie stomatologiczne
 • OPD – Opieka długoterminowa
 • OPH – Opieka paliatywna i hospicyjna
 • PSY – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • POZ – Podstawowa opieka zdrowotna, Nocna i świąteczna opieka medyczna
 • REH – Rehabilitacja lecznicza
 • SPO – Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • RTM – Ratownictwo Medyczne i Transport sanitarny
 • PRO – Profilaktyczne programy zdrowotne

Oferujemy Państwu comiesięczne rozliczanie kontraktów. W skład tej usługi wchodzi:

 

 • Odbiór dokumentów źródłowych w ustalonych terminach oraz formacie
 • Wprowadzanie usług medycznych do systemu w odpowiednim formacie
 • Tworzenie raportów statystycznych
 • Tworzenie list pacjentów oczekujących
 • eWUŚ
 • Karta leczenia onkologicznego -DiLO
 • PWT –raporty z  pierwszego wolnego terminu
 • Tworzenie list zadeklarowanych pacjentów do POZ
 • Wystawianie rachunków z szablonu
 • Obsługę Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ SZOI
 • Obsługę Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki NFZ SIMP
 • Zamawianie recept
 • Przedstawianie wewnętrznych raportów z realizacji usług
 • Reprezentowanie i kontakty z NFZ w ramach obsługi kontraktu
 • Wnioski o zmiany w umowie – rozszerzanie usług/zwiększanie limitów kontraktu
 • Archiwizowanie bazy danych dla świadczeniodawcy
 • Zmiany w potencjale świadczeniodawcy (harmonogramy pracy placówki oraz pracowników, wykaz sprzętu medycznego, zmiana kwalifikacji personelu)
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism do NFZ